Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 năm 2020 - 2021 có đáp án (Đề 1)

  • 1274 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập hợp nào sau đây có đúng hai tập hợp con?

Xem đáp án

Đáp án B

Tập hợp {x;} có các tập con là{x;};{x};

Tập hợp {x} có các tập con là:{x};

Tập hợp {x;y;} có các tập con là 

Tập hợp {x;y} có các tập con là 


Câu 2:

Cho A = (-1;3); B = [0;5]. Khi đó (AB)(A\B) là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:


Câu 3:

Parabol (P): y = -2x2-6x+3 có hoành độ đỉnh là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hoành độ đỉnh của (P) là:


Câu 4:

Số nghiệm của phương trình x2x-3=1x-3 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Kết hợp với điều kiện, suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.


Câu 5:

Phương trình |3x – 1| = 2x - 5 có bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án

Đáp án C

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận