Sóng điện từ

  • 782 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thực hiện thí nghiệm giao thoa với nguồn phát sóng vô tuyến có bước sóng λ qua hai khe S1, S2. Một máy dò sóng vô tuyến di chuyển từ điểm O theo hướng mũi tên như hình vẽ. Tín hiệu được phát hiện giảm khi bộ phát hiện di chuyển từ O đến X và bằng 0 khi nó ở vị trí điểm X, sau đó bắt đầu tăng khi tiếp tục di chuyển máy dò ra xa X. Phương trình nào xác định đúng vị trí điểm X?

 Thực hiện thí nghiệm giao thoa với nguồn phát sóng vô tuyến có bước sóng λ qua hai khe S1, S2. Một máy dò sóng vô tuyến di chuyển từ điểm O theo hướng mũi tên như hình vẽ. Tín hiệu được phát (ảnh 1)

Xem đáp án

Tín hiệu máy thu được tại X bằng 0  lần đầu tiên → tại X là vân tối bậc 1 (k = 0)

Hiệu quang trình từ hai khe tới điểm X là:

\[{S_2}X - {S_1}X = \frac{1}{2}\lambda \]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Một tụ điện không khí gồm có tất cả 21 bản hình tròn bán kính R = 2cm, đặt song song đối diện đan xen nhau như hình vẽ. Khoảng cách giữa hai tấm liên tiếp là d = 1mm . Mắc hai đầu tụ xoay với cuộn cảm \[L = {8.10^{ - 6}}H\]. Khung dao động này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng là

Xem đáp án

Điện dung của tụ điện phẳng tạo bởi hai bản hình tròn đặt song song:

\[{{\rm{C}}_0} = \frac{{\varepsilon {\rm{S}}}}{{4\pi {\rm{kd}}}} = \frac{{\varepsilon .\pi {{\rm{R}}^2}}}{{4\pi {\rm{kd}}}}\]

Tụ điện gồm 21 bản hình tròn đặt song song ⇒⇒ Tụ này là hệ gồm 20 tụ điện ghép song song.

Điện dung nhỏ nhất và lớn nhất của tụ điện này là:

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{{C_{min}} = {C_0} = \frac{{\varepsilon .\pi {R^2}}}{{4\pi kd}} = \frac{{1.\pi {{.0,02}^2}}}{{4\pi {{.9.10}^9}{{.1.10}^{ - 3}}}} = {{1,1.10}^{ - 11}}(C)}\\{{C_{max}} = 20.{C_0} = {{20.1,1.10}^{ - 11}} = {{2,2.10}^{ - 10}}(C)}\end{array}} \right.\)

Khung dao động này có thể bắt được sóng điện từ có bước sóng:

\[\begin{array}{*{20}{l}}{2\pi {\rm{c}}\sqrt {{\rm{L}}{{\rm{C}}_{\min }}} \le \lambda \le 2\pi {\rm{c}}\sqrt {{\rm{L}}{{\rm{C}}_{\max }}} }\\{ \Rightarrow 2\pi {{.3.10}^8}.\sqrt {{{8.10}^{ - 6}}{{.1,1.10}^{ - 11}}} \le \lambda \le 2\pi {{.3.10}^8}.\sqrt {{{8.10}^{ - 6}}{{.2,22.10}^{ - 10}}} }\\{ \Rightarrow 17,77\left( {\rm{m}} \right) \le \lambda \le 79,48\left( {\rm{m}} \right)}\end{array}\]

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

Xem đáp án

C - sai vì sóng điện từ truyền được trong chất rắn, lỏng, khí và chân không

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khi nói về sóng vô tuyến phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A- sai vì Sóng cực ngắn là sóng điện từ =>Có thể truyền được trong chân không

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận