Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn 10 có đáp án

  • 720 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

 Cặp số 2;3 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Ta có :  2- 3 < 0.

Do đó, cặp số (2 ; 3) là nghiệm của bất phương trình x- y < 0.

Chọn B


Câu 2:

Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình 5x-2y-10

Xem đáp án

Thay cặp số ( 1; 3) vào  vế trái của bất phương trình ta được :

5.1 – 2( 3-1) >0

Do đó, cặp số (1 ;3) không là nghiệm của bất phương trình đã cho.

Chọn C


Câu 3:

Cho hai bất phương trình x-2y-1<0 1 2x-y+3>0 2 và điểm M(-3;1). Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có :   -3 – 2( -1)- 1 < 0 nên  điểm M thuộc miền nghiệm của bất phương   trình (1).

Lại có :     2.(-3) –(-1) +  3  < 0 nên điểm M không thuộc miền nghiệm của bất phương trình thứ (2).

Chọn B


Câu 4:

 Trong các điểm có tọa độ cho sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của bất phương trình x+3y-202x+y+10?

Xem đáp án

Thay tọa độ  các điểm vào từng bất phương trình ta thấy, điểm (-1 ; 1) thỏa mãn cả hai bất phương trình : -1+3.1-20 ; 2.-1+1+10

Do đó, điểm (-1; 1)  thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

Chọn B


Câu 5:

    Miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình vẽ bên (kể cả bờ là đường thẳng)?

Xem đáp án

Đường thẳng đi qua hai điểm  (-1 ; 0 ) và (0 ; -2) có phương  trình chính tắc  là »

x-1+y-2=12x+y+2=0

Điểm O(0; 0)  thuộc miền bị gạch và  2.0 + 0 + 2 >0 .

Do đó, nửa mặt phẳng không bị gạch biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình  2x+y+20 

(kể cả bờ là đường thẳng 2x+y+2=0).

Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận