Trắc nghiệm Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án (Vận dụng)

  • 181 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn bệ A, B, C, D?

Xem đáp án


Câu 2:

Giá trị nhỏ nhất của biết thức F = y − x trên miền xác định bởi hệ y2x22yx4x+y5 là.

Xem đáp án

Nhận thấy biết thức F = y − x chỉ đạt giá trị nhỏ nhất tại các điểm A, B hoặc C.

Ta có: 

F(A) = 4 – 1 = 3;

F(B) = 2; F(C) = 3 – 2 = 1.

Vậy minF = 1 khi x = 2, y = 3.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho hệ bất phương trình xy23x+5y15x0y0. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?

Xem đáp án

- Miền nghiệm là phần không bị gạch, kể cả biên nên A đúng.

- Đáp án B sai vì nếu m = 5 ta vẽ đường thẳng x + y = 5 sẽ không có giao điểm với miền nghiệm của hệ.

- Ta sẽ tìm GTLN, GTNN của biểu thức F(x;y) = x + y với (x;y) là nghiệm của hệ.

Ta có:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận