Trắc nghiệm Hệ trục toạ độ có đáp án

  • 1694 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vectơ nào sau đây cùng phương với vectơ u(-3; 7)

Xem đáp án

Chọn B vì u = -3v

Đáp án B


Câu 2:

Vectơ nào sau đây cùng hướng với vectơ u(-3; 7)

Xem đáp án

Ta có: u=7v4 và 7>0, do đó u,v cùng hướng

Đáp án D


Câu 3:

Cho hai điểm A(2; -1), B(3; 0), điểm nào sau đây thẳng hàng với A, B?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC. M, N, P lần lượt là trung điểm cách cạnh BC, CA, AB. Biết M(1; 2); N(3; – 5); P(5; 7). Tọa độ đỉnh A là:

Xem đáp án

Tam  giác ABC có M;  N ; P lần lượt là trung điểm của  BC; AC ; BC nên PM và MN  là đường trung bình của tam giác ABC.

Suy ra: PM// AC;  NM // AB.

Do đó, tứ giác ANMP là hình bình hành.


Câu 5:

Cho u = 1/2; -5; v(m; 4). Hai vectơ u  và v cùng phương khi m bằng:

Xem đáp án

Để 2 vecto đã cho cùng phương khi tồn tại số k sao cho:

u=k.v12=k.m5=k.4m=25k=54

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

10 tháng trước

DS Thánh Ngu

Bình luận


Bình luận