Trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án (Tổng hợp)

  • 453 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho hai mệnh đề P, Q. Phủ định của mệnh đề Q là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cho mệnh đề Q, khi đó mệnh đề “Không phải Q” được gọi là mệnh đề phủ định của Q


Câu 3:

Cho hai mệnh đề P và Q là các mệnh đề phủ định của nhau. Chọn mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Vì P là phủ định của Q nên Q=PP=Q


Câu 4:

Kí hiệu P= là mệnh đề phủ định của P. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án A

Vì P và P là hai mệnh đề phủ định của nhau, mà P=P cũng là hai mệnh đề phủ định của nhau nên P=P=


Câu 5:

Phủ định của mệnh đề “9 không phải số nguyên tố” là:

Xem đáp án

Đáp án C

Phủ định của mệnh đề “9 không phải số nguyên tố” là: “9 là số nguyên tố”


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận