Ôn tập chương III

  • 685 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tập xác định của phương trình x-5=5-x là:

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phương trình : x-505-x0x5x5x=5

Do đó, tập xác định của phương trình là D= {5}


Câu 2:

Trong các cặp phương trình sau, cặp phương trình nào tương đương với nhau?

Xem đáp án

Xét phương án D :

  * 2x-1=02x=1x=12

x+22x-1x+1=0

Điều kiện :  x > - 1

Suy ra :  (x+ 2). (2x – 1) = 0

[x+2=02x-1=0[x=-2x=12

Kết hợp điều kiện ta được x=12.

Vậy hai phương trình này tương đương với nhau.


Câu 3:

Phương trình x-1+2x-3=0 có tập nghiệm là:

Xem đáp án

* Nếu x1x-10, khi đó phương trình đã cho trở thành:

    x – 1+  2x – 3 = 0 3x-4=0x=43 ( thỏa  mãn ).

* Nêu x < 1 thì x- 1 < 0 . khi đó phương trình đã  cho trở thành:

 - (x- 1) + 2x – 3 hay  - x + 1 + 2x – 3 = 0

x-2=0x=2 (loại)

Vậy phương trình đã cho có đúng 1 nghiệm là: x=43


Câu 4:

Phương trình m2-23m-1x+m+2007m=0 có nghiệm khi

Xem đáp án

Phương trình m2-23m-1x+m+2017m=0 có dạng ax + b = 0 và có nghiệm khi a0 ( khi đó phương trình có nghiệm duy nhất)  hoặc a= b= 0 ( khi đó phương trình có vô số nghiệm).

* Xét a0 hay m2-23m-10m2+3; m-2+3

* Xét a = b = 0 hay  m2-23m-1=0m+2017m=0[m=2+3m=-2+3m=0   ( loại)

Vậy để phương trình đã cho có nghiệm duy nhất thì m2+3; m-2+3.


Câu 5:

     Hoành độ giao điểm của parabol P : y=x2-2x+5 và đường thẳng d : x+ y -  6= 0 là :

Xem đáp án

Ta có: x + y -6 = 0 y=-x+6

Hoành độ giao điểm của parabol (P) và đường thẳng (d) là nghiệm của phương trình                              

                                x2 – 2x +  5 = -x + 6

x2-x-1=0x=1±52

Vậy hoành độ giao điểm của (P) và (d) là:  x=1±52


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận