Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 có đáp án (Thông hiểu)

  • 207 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hàm số y = mx3 − 2(m2 + 1)x2 + 2m2 − m. Tìm m để điểm M (−1; 2) thuộc đồ thị hàm số đã cho

Xem đáp án

Điểm M (−1; 2) thuộc đồ thị hàm số đã cho khi và chỉ khi

2 = − m − 2 (m2 + 1) + 2m2 − m ⇔ m = −2

Vậy m = −2 là giá trị cần tìm.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tìm tập xác định của hàm số y = 1xkhix1x+1khix<1

Xem đáp án


Câu 3:

Xét tính chẵn lẻ của hàm số f(x)=-1khix<00khix=01khix>0

Xem đáp án

Ta có TXĐ: D = R

Dễ thấy mọi x ∈ R ta có –x ∈ R

Với mọi x > 0  ta có –x < 0  suy ra f(−x) = −1, f(x) = 1 ⇒ f(−x) = −f(x)

Với mọi x < 0 ta có –x > 0 suy ra f(−x) = 1, f(x) = −1 ⇒ f(−x) = −f(x)

Và f(−0) = −f(0) = 0             

Do đó với mọi x∈R ta có f(−x) = −f(x)

Vậy hàm số f(x) =-1khix<00khix=01khix>0 là hàm số lẻ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Tìm trên đồ thị hàm số y = −x3 + x2 + 3x − 4 hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ.

Xem đáp án


Câu 5:

Nêu cách tịnh tiến đồ thị hàm số y = −2x2 để được đồ thị hàm số

 y = −2x2 − 6x + 3

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận