Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản

  • 9398 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

Xem đáp án

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;pi] là: A.1 B.4 C.5 D.2 (ảnh 1)

Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc [0;π] .

Đáp án là A.


Câu 2:

Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là: A.pi/2+k4pi, k thuộc Z. B.B. pi/2+kpi, k thuộc Z C. pi/4+k2pi, k thuộc Z. (ảnh 1)Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là: A.pi/2+k4pi, k thuộc Z. B.B. pi/2+kpi, k thuộc Z C. pi/4+k2pi, k thuộc Z. (ảnh 2)

Từ đó suy ra đáp án là D.


Câu 3:

Phương trình sin2x3=1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình sin2x/3 = 1 có nghiệm là: A.pi/2+k2pi, k thuộc Z B. 3pi/2+k2pi, k thuộc Z. (ảnh 1)


Câu 5:

Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 1)Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 2)

Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 3)Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 4)Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 5)

và do đó phương trình đã cho tương đương với

Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 6)Phương trình sin(pi cos2x) = 1 có nghiệm là: A.x = k.pi, k thuộc Z B. pi+k2pi, k thuộc Z.  (ảnh 7)

Vậy đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

DN
16:16 - 03/09/2021

9A

DTH
20:22 - 26/09/2021

9B

Phạm Linh
22:47 - 13/10/2021

Vietjack không thuộc công thức ạ???

trần anh tuấn
15:32 - 23/06/2022

l