Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 2 (Có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản

  • 4921 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình sinx = cosx có số nghiệm thuộc đoạn [0;π] là:

Xem đáp án

Vậy chỉ có 1 nghiệm của phương trình thuộc [0;π] .

Đáp án là A.


Câu 2:

Phương trình sin2x = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

Từ đó suy ra đáp án là D.


Câu 3:

Phương trình sin2x3=1 có nghiệm là:

Xem đáp án


Câu 5:

Phương trình sin(πcos2x) = 1 có nghiệm là:

Xem đáp án

và do đó phương trình đã cho tương đương với

Vậy đáp án là D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận