Trắc nghiệm Tổng và hiệu của hai vectơ có đáp án (Vận dụng)

  • 254 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác đều ABC cạnh a. Khi đó AB+AC

Xem đáp án

Dựng hình bình hành ABCD và gọi M là trung điểm BC

Ta có 

Trong tam giác đều ABC có AM là trung tuyến cũng là đường cao nên

Ta có:

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho hình chữ nhật ABCD biết AB = 4a và AD = 3a thì độ dài AB+AD là:

Xem đáp án

Áp dụng quy tắc hình bình hành ta có

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tam giác ABC có AB = AC = a và BAC^=120°. Tính AB+AC

Xem đáp án

Gọi M là trung điểm BC 

Trong tam giác vuông AMB, ta có

Ta có:

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền BC = 12. Tổng hai vectơ GB+GC có độ dài bằng bao nhiêu ?

Xem đáp án

Dựng hình bình hành GBDC. Gọi M là trung điểm BC

Tam giác ABC có trung tuyến AM nên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hình thoi ABCD có AC = 2a và BD = a. Tính AC+BD

Xem đáp án

Gọi  và M là trung điểm của CD.

Ta có:

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

4 tuần trước

Quangg Vũ

Bình luận


Bình luận