100 câu trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ nâng cao (P1)

  • 7476 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC  thoả mãn hệ thức  b + c = 2a. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Xem đáp án

Chọn B.

Ta có:

Hay sinB + sin C = 2sinA


Câu 2:

Cho hình thang vuông ABCD có đáy lớn AB = 4a, đáy nhỏ CD = 2a, đường cao AD = 3a; I là trung điểm của AD. Câu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn D.

Phương án  A:  = AB.DC.cos00

= 8a2 nên loại A.

Phương án  B:  suy ra  nên loại B.

Phương án  C:  suy ra   nên loại C.

Phương án  D:  không vuông góc với   suy ra  nên chọn D.


Câu 3:

Cho 2 vec tơ a (a1;a2) ; và b(b1;b2) . Biểu thức sai là:

Xem đáp án

Chọn C.

Phương án A : biểu thức tọa độ tích vô hướng  nên loại A.

Phương án B : Công thức tích vô hướng của hai véc tơ  nên loại B.

Phương án C:  nên chọn C.


Câu 4:

Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào sai ?

Xem đáp án

Chọn D.

Ta có: A + B + C = 1800


Câu 5:

Cho A(2; 5); B(1; 3) và C(5; -1). Tìm tọa độ điểm K sao cho 

Xem đáp án

Chọn B.

Gọi K(x; y).

Khi đó

Theo đầu bài  nên


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

5 tháng trước

Lê Thị Phương Nam

Bình luận


Bình luận

Ngan Thao Huynh
16:07 - 19/04/2020

Câu 14 AH.BC bằng bn ạ? Tính AH bằng cách nào ạ

Ảnh đính kèm

Ngan Thao Huynh
16:23 - 19/04/2020

câu 19 ở dòng thứ ba -1/2 ở đâu ra vậy ạ

Ảnh đính kèm