50 câu trắc nghiệm Phương trình, Hệ phương trình nâng cao (P1)

  • 4264 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho phương trình x2-4x-1=2x+1 Chọn kết luận đúng

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

Cho phương trình x+3+1=2x-1 Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vậy phương trình có 2 nghiệm là x = 5; x = -1:

+ Phương trình có nghiệm x = -1 -;0A đúng

+ Phương trình có tích các nghiệm là -5B sai

+ Phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu C sai

+ Phương trình có tổng các nghiệm là 4 D sai.


Câu 3:

Cho phương trình 4x2-20x+34+2x-5=9.Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Bé Kết

Bình luận


Bình luận