Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 16)

  • 372 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 2:

Cho (21)m<(21)n. Khi đó:

Xem đáp án

0<21<1(21)m<(21)n thì m>n

Chọn B


Câu 3:

Tập nghiệm bất phương trình log13x<0 là

Xem đáp án

Điều kiện x > 0

Ta có log13x<0x>1 (TMĐK)

Chọn C


Câu 4:

Trong không gian Oxyz , cho các vectơ a=(2;3;1)b=(1;0;1). Côsin góc giữa hai vectơ a và b bằng

Xem đáp án

Côsin góc giữa hai vectơ a b là: cos(a,b)=ab|a||b| =1142=127.

Chọn D


Câu 5:

Hệ phương trình x+y+2xy+3=0x2+y2+xy=3 có bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án
Hệ phương trình x+ y + 2xy+ 3=0 và x^2 + y^2 + xy= 3 có bao nhiêu nghiệm? (ảnh 1)
Hệ phương trình x+ y + 2xy+ 3=0 và x^2 + y^2 + xy= 3 có bao nhiêu nghiệm? (ảnh 2)


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận