Điện trường

  • 827 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho điện trường giữa một điện tích dương và một điện tích âm. Bốn electron A, B, C, D ở các vị trí khác nhau trong điện trường. Chiều của lực tác dụng lên electron nào đúng?

Xem đáp án

Nhận xét: vecto cường độ điện trường có hướng trùng với hướng của tiếp tuyến trên đường sức điện

Lực điện tác dụng lên electron có chiều ngược chiều vecto cường độ điện trường

→ Lực tác dụng lên electron tại vị trí A đúng

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Hình vẽ nào sau đây là đúng khi vẽ đường sức điện của một điện tích dương?

Xem đáp án

Đường sức điện của điện tích dương là các đường thẳng có hướng đi từ điện tích dương ra vô cực.

⇒Hình 3 biểu diễn đường sức điện của điện tích dương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Chọn phát biểu đúng.

Khi thả một proton không vận tốc đầu vào một điện trường thì proton đó sẽ

Xem đáp án

Điện tích dương chuyển động từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.

Điện tích âm chuyển động từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao.

Proton mang điện tích dương.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Gọi F là lực điện mà điện trường có cường độ điện trường E tác dụng lên một điện tích thử q . Nếu tăng q lên gấp đôi thì E và F thay đổi ntn ?

Xem đáp án

Ta có,

+ Cường độ điện trường E không phụ thuộc vào điện tích thử q

+ Lực điện: \[F = k\frac{{\left| {qQ} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\]=>Khi q tăng lên gấp đôi thì, E không đổi và F tăng gấp đôi

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Điện trường trong khí quyển gần mặt đất có cường độ 200 V/m, hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới. Một electron (-e = -1,6.10-19C) ở trong điện trường này sẽ chịu tác dụng một lực điện có cường độ và hướng như thế nào?

Xem đáp án

Ta có: \[F = qE = {1,6.10^{ - 19}}.200 = {3,2.10^{ - 17}}N\]

Do electron mang điện tích âm nên \[\vec F \uparrow \downarrow \vec E \Rightarrow \vec F\]hướng thẳng đứng từ dưới lên.

Đáp án cần chọn là: D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận