Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)

  • 846 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chọn công thức đúng:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Cho 2π<α<5π2 . Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn A.

Ta có: 2π<α<5π2

điểm cuối cung α - π thuộc góc phần tư thứ I

Đề kiểm tra 45 phút Đại số 10 Chương 6 có đáp án (Đề 1)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận