Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn có đáp án

  • 1466 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 32 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị x = -1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

Xem đáp án

Thử x = -1 vào các bất phương trình ta thấy x = -1 là nghiệm của bất phương trình 2x + 1 < 0.

 

Cũng có thể giải các bất phương trình, từ đó thấy x = -1 chỉ là nghiệm của phương trình 2x + 1 < 0. Đáp án là B.


Câu 2:

Giá trị nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 1-x3-x>x-13-x?

Xem đáp án

Cách 1: Điều kiện xác định của bất phương trình là x < 3. Khi đó:

1-x3-x>x-13-x1-x>x-1x-1<0x<1.

Kết hợp lại, suy ra nghiệm của bất phương trình đã cho là x < 1.

 Đáp án là C.

Cách 2: Có thể thay các giá trị trên vào bất phương trình, thực chất chỉ cần thay vào x - 1  ( bỏ đi) rồi suy ra kết luận.


Câu 3:

Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình 2x > 1?

Xem đáp án

Cách 1:

* Ta có: 2x > 1x > 12

* Xét: 2x+x+2>1+x+2

Điều kiện: x-2

Với điều kiện trên, (1) tương đương:  2x>1x>12

Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình này là: x>12

Do đó, bất phương trình đã cho tương đương bất phương trình D.

Cách 2: Dùng phương pháp loại trừ.

·       x = 1 là nghiệm của bất phương trình 2x > 1 nhưng không là nghiệm của bất phương trình 2x+x-2>1+x-2, do đó hai bất phương trình không tương đương.

·       x= -2 là nghiệm của bất phương trình 4x2 > 1 nhưng không là nghiệm bất phương trình 2x > 1.

                ·    x = 3 là nghiệm của bất phương trình  2x > 1 nhưng không là nghiệm của bất phương trình 2x-1x-3>1-1x-3, do đó hai bất phương trình không tương đương. Đáp án là D


Câu 4:

Tập nghiệm của bất phương trình 2x+2>3(2-x)+1 là:

Xem đáp án

Ta có :

2x+2>3(2-x)+12x+2>6-3x+15x>5x>1.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình 2x+2>3(2-x)+1 là 1;+.

 

Đáp án là A.


Câu 5:

Tập xác định của hàm số y=12-x là:

Xem đáp án

Hàm số y=12-x xác định khi và chỉ khi 2-x>0x<2.

 

Vậy tập xác định của hàm số y=12-x là (-;2).

 

Đáp án là C.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

4 tháng trước

hoàng thùy linh

Bình luận


Bình luận