Trắc nghiệm Dấu của tam thức bậc hai có đáp án (Tổng hợp)

  • 195 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phương trình x2(m+1)x+1=0 vô nghiệm khi và chỉ khi:

Xem đáp án


Câu 4:

Phương trình x2+2(m+2)x-2m-1=0 (m là tham số) có hai nghiệm phân biệt khi:

Xem đáp án


Câu 5:

Tìm tập xác định D của hàm số f(x)=x2+x1222

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận