Trắc nghiệm: Giá Trị lượng giác của một cung có đáp án

  • 1046 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Giá trị nào sau đây mang dấu dương?

Xem đáp án

Xét cung lượng giác AM có số đo 3π4 với điểm đầu là A(1; 0) thì điểm cuối M thuộc cung phần tư thứ 2 nên chỉ có sin3π4 mang dấu dương.

Chọn A. 


Câu 2:

Giá trị nào sau đây mang dấu âm?

Xem đáp án

Xét cung lượng giác AM có số đo 5π6 với điểm đầu là A(1; 0) thì điểm cuối M thuộc cung phần tư thứ III nên sin5π6<0  mang dấu âm.

Các giá trị cos2π5;  tan2π3;​​​  cosπ4 mang  dấu dương.

Đáp án A


Câu 3:

Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu?

Xem đáp án

Khi góc (cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (II) hoặc (IV) thì hai giá trị sin và cosin của nó trái dấu nhau.

Đáp án A


Câu 4:

Góc (cung) lượng giác nào mà hai giá trị sin và cosin của nó cùng dấu?

Xem đáp án

Khi góc ( cung) lượng giác thuộc góc phần tư thứ (I) hoặc (III) thì hai giá trị sin và cosin của nó cùng dấu nhau.

Điểm M biểu diễn điểm cuối của cung 3π5 nằm trong góc phần  tư thứ (III).

Đáp án C


Câu 5:

cos420o bằng

Xem đáp án

Ta có: 420o = 360o +  60oDo đó, cos420o = cos( 360o + 60o) = cos60o =12

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Vu Hiep

Bình luận


Bình luận