Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 Bài 3 (Có đáp án): Nhị thức Niu-tơn

  • 6523 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khai triển biểu thứcx-m24 thành tổng các đơn thức:

Xem đáp án

Sử dụng nhị thức Niuton với a = x, b = - m2

xm24=  x+(m2)4=  C40.x4+​​C41.x3.m2+C42.x2.m22+C43.x.m23+​​C44.m24=x44x3m2+​   6x2m4  4x.m6+m8

Chọn đáp án D

Nhận xét: học sinh có thể nhầm khi áp dụng sai công thức để dẫn đến các kết quả A,B và C


Câu 4:

Tính tổng S = 32015.C20150-32014C20152+32013C20152-+3C20152014 -C20152015

Xem đáp án

Theo nhị thức Newton ta có:

(3+x)2015=​​​C20150.  32015+​  C20151.32014.x+C20152.32013.x2+....+C20152014.3.x2014+C20152015.x2015

Thay x = -1 ta được:

(31)2015=​​​C20150.  32015​  C20151.32014+C20152.32013....+C20152014.3C20152015

Suy ra,  S =  22015

 Ta chọn đáp án A


Câu 5:

Số hạng chính giữa trong khai triển (5x + 2y)4 là

Xem đáp án

Số hạng thứ k+1 trong khai triển (5x+2y)4 là C4k(5x)4.(2y)k

Số hạng chính giữa là số hạng thứ ba ứng với k+1=3↔k=2 nên là C42(5x)2.(2y)2=600x2y2

Chọn D


3.5

Đánh giá trung bình

50%

0%

0%

50%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Hoàng Thùy Trang

N

10 tháng trước

Nguyễn Thị Khánh Ly

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thùy Trang
19:39 - 27/11/2020

hay

WED PHÁT TRIỂN
11:29 - 11/11/2021

đỉnh cấp

18-11A14- Hồ Đăng Khoa
20:28 - 01/12/2021

hay quá

tập học
22:25 - 21/12/2021

bthuong