Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 2 Hình học có đáp án (Nhận biết)

  • 178 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

α=1500 là góc tù nên

sinα>0,cosα<0,tanα=sinαcosα<0,cotα<0

Do đó các đáp án A, B, D đều sai.

Ta chỉ xét đáp án C. Ta có:

tan1500=tan300=13


Câu 2:

Cho hình bình hành ABCD. M là điểm bất kì, khi đó:

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A ta có:

MCMA=ACMBMD=DBACDBMCMAMBMD

Vậy đáp án A sai

Đáp án B ta có:

MCMA=ACDADC=CAACCAMCMADADC

Vậy đáp án B sai

Đáp án C ta có:

MCMA=ACAB+AD=ACMCMA=AB+AD

Vậy đáp án C đúng


Câu 3:

Cho tứ giác ABCD có AD=BC. Mệnh đề nào trong các mệnh đề sau là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào hình vẽ ta thấy ABCD là hình bình hành nên A đúng.

⇒ AD = BC ⇒ B đúng.

Hai vectơ AB và DC cùng hướng và AB = DC nên AB=DC ⇒ D đúng.

Vậy C sai. (2 đường chéo của hình bình hành không bằng nhau)


Câu 4:

Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Điều kiện cần và đủ để ba điểm A, B, C thẳng hàng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Điều kiện cần và đủ để ba điểm A, B, C thẳng hàng là 2 vec tơ AB và AC cùng phương k0:AB=kAC


Câu 5:

Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu cosA > 0 thì góc A nhọn hay b2+c2a2>0 thì góc A nhọn


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận