Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 6 có đáp án (Nhận biết)

  • 290 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên đường tròn tùy ý, cung có số đo 1rad là:

Xem đáp án

Đáp án B

Cung có số đo 1rad có độ dài: l = α.R = 1.R = R


Câu 2:

Kết quả nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: π rad = 180


Câu 4:

Trên đường tròn lượng giác, khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A sai vì cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối B có vô số số đo hơn kém nhau k2π.

Đáp án B sai vì chẳng hạn cung lượng giác AB có số đo π3 sẽ có các cặp số đo: π3;5π3 hay π3+6π;5π36π hay nhũng cặp số đo khác mà tổng của chúng đều bằng 2π chứ không phải chỉ 1.

Đáp án C sai vì cung lượng giác có điểm đầu A điểm cuối B có vô số số đo hơn kém nhau 2π.

Và do đó đáp án D đúng


Câu 5:

Giá trị của tan180 bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: tan180 = 0


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

VietJack

Bình luận


Bình luận