Trắc nghiệm Phương trình đường tròn có đáp án (Vận dụng)

  • 199 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Phương trình đường tròn (C) đi qua hai điểm A (0; 1), B (1; 0) và có tâm nằm trên đường thẳng: x + y + 2 = 0 là

Xem đáp án

Giả sử điểm I (xI; yI) là tâm của đường tròn (C). Vì I nằm trên đường thẳng x + y + 2 = 0 nên ta có xI + yI + 2 = 0 (1)

Vì đường tròn (C) đi qua hai điểm A (0; 1), B (1; 0) nên ta có IA = IB. Điều này tương đương với

IA2 = IB2 hay

Từ (1) và (2) suy ra xI=yI=-1. Suy ra I (−1; −1).

Mặt khác ta có R = IA = -12+-1-12=5

Vậy (C) có dạng x+12+y+12=5

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho tam giác ABC có A (−2; 4), B (5; 5), C (6; −2). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là

Xem đáp án

Gọi phương trình đường tròn x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0. Khi đó,

 


Câu 5:

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x + y + 5 = 0, d2: x + 2y – 7 = 0 và tam giác ABC có A (2; 3), trọng tâm là G (2; 0), điểm B thuộc d1 và điểm C thuộc d2. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Xem đáp án

Điểm B thuộc d1: x + y + 5 = 0 nên ta giả sử B (b; −b − 5)

Điểm C thuộc d2: x + 2y −7 = 0 nên ta giả sử C (7 − 2c, c)

Vì tam giác ABC có A (2; 3), trọng tâm là G (2; 0) nên ta có hệ phương trình

- Giả sử phương trình đường tròn cần lập có dạng x2 + y2 + 2ax + 2by + c = 0. Vì đường tròn qua 3 điểm A (2; 3), B (−1; −4) và C (5; 1) nên ta có hệ phương trình:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận