Trắc nghiệm Tích vô hướng của hai vectơ có đáp án (Tổng hợp)

  • 178 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC có cạnh BC = 6 và đường cao AH (H ∈ BC) sao cho BH = 2HC. Tính AB.BC

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có:

AB.BC=AH+HB.BC=AH.BC+HB.BC=HB.BC=HB.BC.cosHB,BC=23BC.BC.cosHB.BC=23.6.6.cos1800=24


Câu 2:

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a và chiều cao AH. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A: đúng do AHBC

Đáp án B: đúng do AB,AH=30 nên AB,HA=150

Đáp án C: đúng do

AB.AC=AB.AC.cosAB.AC=a.a.cos600=a22

Đáp án D: do AC.CB là góc ngoài của góc C^ nên AC.CB=120

Do đó

AC.CB=AC.CB.cosAC,CB=a.a.cos1200=a22


Câu 3:

Cho tam giác đều ABC cạnh a = 2. Hỏi mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Ta đi tính tích vô hướng ở các phương án. So sánh vế trái với vế phải

Phương án A: AB.AC=AB.AC.cos600=2

AB.ACBC=2BC nên loại A

Phương án B: BC.CA=BC.AC.cos1200=2 nên loại B

Phương án C: AB+BC.AC=AC.AC=4 nên chọn C

Phương án D:

BCAC.BA=CB+CA.BA=CACB.BA=BA.BA=BA2=4

nên loại D


Câu 4:

Gọi G là trọng tâm tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Mệnh đề nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa vào đáp án. Ta có nhận xét sau:

  • Xác định được góc AB,ACA^ nên AB,AC=600

Do đó, 

AB.AC=AB.AC.cosAB,AC=a.a.cos600=12a2

nên A đúng

  • Xác định được góc AC,CB là góc ngoài của C^ nên AC,CB=1200

Do đó,

AC.CB=AC.CB.cosAC,CB=a.a.cos1200=12a2

nên B đúng

  • Xác định được góc GA.GBAGB^ nên GA.GB=1200

Do đó,

GA.GB=GA.GB.cosGA.GB=a3.a3.cos1200=a26

nên C sai

  • Xác định được góc AB,AGGAB^ nên AB,AG=300

Do đó,

AB.AG=AB.AG.cosAB,AG=a.a3.cos300=a22

nên D đúng


Câu 5:

Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính P=AB+AC.BC+BD+BA

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có:

BC+BD+BA=BC+BA+BD=BD+BD=2BD

và BD=a2

Khi đó

P=AB+AC.2BD=2AB.BD+2AC.BD=2BA.BD+0=2.BA.BDcosBA.BD=2.a.a2.22=2a2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận