Trắc nghiệm Toán 10 Bài 2 (có đáp án): Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • 845 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phương trình x2-3x+mx-1=0 có 3 nghiệm phân biệt khi:

Xem đáp án

Phương trình x2-3x+mx-1=0 (2)

x2-3x+m=0x-1=0x2-3x+m=0(*)x=1

Xét phương trình (*), ta có: =9-4m

Phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt

Phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 1

94m>013+m0m<94m2

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phương trình x2-3x+mx-1=0 có 1 nghiệm duy nhất khi:

Xem đáp án

Phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất khi x2-3x+m=0 vô nghiệm hoặc có nghiệm duy nhất x=1

TH1: Phương trình x2-3x+m=0 vô nghiệm  =32-4m<0m>94

TH2: Phương trình x2-3x+m=0 có nghiệm duy nhất x=1

Δ=0123.1+m=094m=02+m=0m=94m=2m

Vậy m>94

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho phương trình x2-2x+32+23-mx2-2x+3+m2-6m=0. Tìm m để phương trình có nghiệm.

Xem đáp án

Đặt t=x2-2x=3=x-12+22 ta được phương trình 

t2+23-mt+m2-6m=0 1

'=m2-6m+9-m2+6m=9 suy ra phương trình (1) luôn có hai nghiệm là

t1=m-6 và t2=m

Theo yêu cầu bài toán ta suy ra phương trình (1) có nghiệm lớn hơn hoặc bằng 2

m62m2m2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Cho phương trình x2-2x+32+23-mx2-2x+3+m2-6m=0. Tìm m để phương trình vô nghiệm.

Xem đáp án

Đặt t=x2-2x+3=x-12+22 ta được phương trình 

t2+23-mt+m2-6m=0 1

'=m2-6m+9-m2+6m=9 suy ra phương trình (1) luôn có hai nghiệm là

t=m-6 và t2=m

Theo yêu cầu bài toán ta suy ra phương trình (1) phải có cả hai nghiệm nhỏ hơn 2

m<8m<2m<2

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Có bao nhiêu giá trị nguyên của a để phương trình: x4+2x2+a=0 1 có đúng 4 nghiệm:

Xem đáp án

Đặt t=x20

Phương trình (1) thành t2+2t+a=0 2

Phương trình (1) có đúng 4 nghiệm

 phương trình (2) có 2 nghiệm dương phân biệt

Δ>0S>0P>044a>02>0a>0  (vl)a

Đáp án cần chọn là: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận