160 câu trắc nghiệm Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng (P1)

  • 10814 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Vectơ chỉ phương của đường thẳng x = 2+3ty=-3-3tlà:

Xem đáp án

Khi phương trình đường thẳng cho dưới dạng tham số: 

Thì đường thẳng có VTCP là 

Do đó; phương trình đường thẳng đã cho có vecto chỉ phượng là 

Chọn B.


Câu 3:

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2x+ 4y- 70= 0  là :

Xem đáp án

Nếu phương trình đường thẳng cho dưới dạng tổng quát : ax+ by+ c= 0 thì đường thẳng có 1 VTPT là  (a ; b)

Do đó ; phương trình đường thẳng đã cho có 1 VTPT là :  (2; 4)

Chọn A. 


Câu 4:

Vectơ chỉ phương của đường thẳng x3+y2=1 là:

Xem đáp án

Hay 2x+ 3y- 6 = 0  nên đường thẳng có VTPT là 

Suy ra VTCP là .

Chọn D.


Câu 5:

Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 2x- 3y+ 4= 0 là:

Xem đáp án

Chọn B.

Đường thẳng đã cho có VTPT là nên  cũng là VTPT của đường thẳng đã cho  (đây là 2 vecto cùng phương)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lô Thị Tường

T

3 tháng trước

Thanh Dương

1111

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Bá Lâm
08:24 - 05/06/2020

câu này sai đáp án :))

Thiên Tú Nguyễn
21:33 - 28/06/2020

Câu 9 kiểu gì vậy