Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 14)

  • 407 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 2:

Hàm số y=4x235 có tập xác định là:

Xem đáp án

Hàm số y=4x235 xác định khi và chì khi 4x2>02<x<2 

Vậy tập xác định của hàm số là (-2;2).

Chọn D


Câu 3:

Tập nghiệm bất phương trình log13x<0 là

Xem đáp án

Điều kiện x > 0

Ta có log13x<0x>1 (TMĐK)


Câu 4:

Cho điểm H(2;1;3), gọi K là điểm đối xứng của H qua gốc tọa độ O. Khi đó độ dài đoạn thẳng HK bằng

Xem đáp án

Ta có OH=22+12+32=14HK=2OH=214


Câu 5:

Hệ phương trình (x+1)2=y+3(y+1)2=x+3 có bao nhiêu nghiêm?

Xem đáp án

Hệ phương trình (x+1) ^2 = y+3 / (y+1 ) ^2 = x+3 có bao nhiêu nghiêm? (ảnh 1)

Hệ phương trình (x+1) ^2 = y+3 / (y+1 ) ^2 = x+3 có bao nhiêu nghiêm? (ảnh 2)

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận