Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)

  • 2433 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phần I: Trắc nghiệm

Đường thẳng d đi qua hai điểm A(8;0), B(0;7) có phương trình là:

Xem đáp án

Đáp án: A

Phương trình đoạn chắn đi qua hai điểm A(8;0), B(0;7) là:

Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)


Câu 2:

Số đo tính theo đơn vị rađian của góc 135° là:

Xem đáp án

Đáp án: B

Số đo tính theo đơn vị rađian của góc 135° là:

Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)


Câu 3:

Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 3x - 4 < 0

Xem đáp án

Đáp án: D

x2 - 3x - 4 < 0 ⇔ (x + 1)(x - 4) < 0 ⇔ -1 < x < 4


Câu 4:

Góc giữa hai đường thẳng d: x + y + 2 = 0 và d': y + 1 = 0 có số đo bằng:

Xem đáp án

Đáp án: C

Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)

Gọi α là góc giữa hai đường thẳng d và d’

Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)

Đề thi Học kì 2 Toán 10 có đáp án (Đề 1)


Câu 5:

Đường tròn (C): x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 có tâm I và bán kính R là:

Xem đáp án

Đáp án: D

(C): x2 + y2 - 4x + 6y - 12 = 0 ⇔ (x - 2)2 + (y + 3)2 = 25

Vậy đường tròn (C) có I(2;-3), R = 5


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận