Trắc nghiệm: Hệ thức lượng trong tam giác có đáp án

  • 1492 lượt thi

  • 55 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 6, A^=120°. Độ dài cạnh BC là:

Xem đáp án

Áp dụng định lí cô sin  trong tam giác  ta có: 

BC2=AB2+AC22 AB.AC.cosA=42+622.4.6.cos120°

=42+622.4.6.12=76BC=76=219.

 

Chọn B.


Câu 2:

Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 5, BC = 6. Giá trị cos A bằng

Xem đáp án

Áp dụng hệ quả của định lí cô sin trong tam giác ta có: 

 cosA=(b2+c2-a2)/2bc=(52+42-62)/2.5.4=1/8=0,125.

Chọn A.


Câu 3:

Cho tam giác ABC có a = 3, b = 5, c = 6. Giá trị của mc bằng

Xem đáp án

Áp dụng công thức độ dài đường trung tuyến ta có:

 mc2=a2+b22c24=32+522624=8mc=22.

Chọn B.


Câu 4:

Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Sử dụng công thức trung tuyến, ta có:

ma2+mb2+mc2=2b2+2c2a24+2c2+2a2b24+2a2+2b2c24

=34a2+b2+c2

Chọn D


Câu 5:

Cho tam giác ABC là tam giác đều cạnh a. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng.

Xem đáp án

 Áp dụng định lí sin trong tam giác ta cóasinA=2R. Suy ra:

 R=a2sin60°=a2. 32=a33.

Chọn A.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận