Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm Hình học 10 có đáp án

  • 529 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho tam giác ABC, M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

* Phương án A đúng theo tinh chất trung điểm của đoạn thẳng

* Phương án B: Gọi G là trọng tâm tam giác ABC ta có:

Đáp án D


Câu 2:

Cho tam giác đều ABC cạnh a, G là trọng tâm của tam giác. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Nếu G là trong tâm tam giác ABC thì

GA+​  GB+​  GC=  0AG+​  BG+​  CG=  0AG+​  BG+​  CG=  0=0

Đáp án C


Câu 3:

Cho tam giác ABC. Tập hợp các điểm M thỏa mãn AM + BM = 2CM

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của CM. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Ta có,  N là trung điểm của MC nên: 

AN=  12AM+​  AC=12AM+12AC=  12.  12AB+12AC=  14AB+12AC

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận