Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 6 có đáp án (Thông hiểu)

  • 253 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đơn giản biểu thức C=1sin100+3cos100

Xem đáp án

Đáp án A

C=1sin100+3cos100=cos100+3sin100sin100cos100=12cos100+32sin1002sin100cos10044sin400sin200=8cos200


Câu 2:

Cho cotx=34 và góc x thỏa mãn 900<x<1800. Khi đó:

Xem đáp án

Đáp án C

cotx=34tanx=43 Phương án A sai

1+cot2x=1sin2x1+342=1sin2xsin2x=1625sinx=±45

Mà 900<x<1800sinx=45 chọn C

Vì sin2x=1625cos2x=925cosx=±35

900<x<1800cosx=35 phương án B sai


Câu 3:

Biểu thức cos23π61cos216π3+cot23π6=?

Xem đáp án

Đáp án D

cos23π61cos216π3+cot23π6=cos4π+π611+cos32π32+cot4ππ6=cosπ621+cos10π+2π3+cotπ6=cosπ621+cos2π3cotπ6=3221123=324


Câu 4:

Cho A, B, C là 3 góc của một tam giác. Hãy xác định hệ thức sai:

Xem đáp án

Đáp án C

sin(B+C)=sin(πA)=sinAsinA+B2=sinπ2C2=cosC2cos(3A+B+C)=cos(2A+π)=cos2AsinB+C2=sinπ2A2=cosA2


Câu 5:

Hãy xác định kết quả sai:

Xem đáp án

Đáp án B

sin7π12=sinπ3+π4=sinπ3cosπ4+sinπ4cosπ3=32.22+12.22=6+24cos2850=cos3600750=cos750=cos300+450=cos300cos450sin300sin450=32.2212.22=624sinπ12=sinπ3π4=sinπ3cosπ4sinπ4cosπ3=32.2212.22=624sin103π12=sin8π+7π12=sin7π12=6+24


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận