Trắc nghiệm Tích của vecto với một số có đáp án (p1)

  • 2271 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho vectơ a, b và các số thực m, n, k. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Câu 3:

Cho ba điểm A, B, C phân biệt sao cho AB = kAC. Biết rằng B nằm giữa A và C. Giá trị k thỏa mãn điều kiện nào sau đây?

Xem đáp án

Vì B nằm giữa A và C nên AB = kAC cùng hướng và AB < AC nên 0 < k < 1.

Chọn C.


Câu 4:

Cho tam giác  ABC với các trung tuyến AM, BN, CP. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Ta có tứ giác  ANMP là hình bình  hành nên

Đáp án D


Câu 5:

Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Khi đó khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận