Trắc nghiệm Toán 10 Bài 3(có đáp án): Hàm số bậc hai

  • 1060 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trục đối xứng của parabol (P):y=2x2+6x+3 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Trục đối xứng x=b2a=32


Câu 3:

Trục đối xứng của parabol (P):y=2x2+5x+3 là  

Xem đáp án

Đáp án D

Trục đối xứng x = - b2a= - 52.(-2)= 54


Câu 4:

Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị nhận đường x = 1 làm trục đối xứng?

Xem đáp án

Đáp án A

Xét đáp án A, ta có -b2a= - 42. (-2)=1


Câu 5:

Đỉnh I của parabol (P): y= –3x2 + 6x – 1 là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: b2a=62.(3)=66=1

Δ4a=(b24ac)4a=62+4.(3).(1)4.(3)=36+1212=2412=2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận