Trắc nghiệm Toán 9 Bài 2 (có đáp án): Tỉ số lượng giác của góc nhọn (phần 2)

  • 2882 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó cosMNP^ bằng:

Xem đáp án

Ta có: cosMNP^=MNNP

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Cho tam giác MNP vuông tại M. Khi đó tanMNP^ bằng:

Xem đáp án

Ta có: tanMNP^=MPMN

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định đúng.

Xem đáp án

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Khi đó sin2α + cos2α = 1

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho α là góc nhọn bất kỳ. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Cho α là góc nhọn bất kỳ, khi đó:

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Cho α β là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn α+β=900. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Với hai góc α và β mà α β = 90o. Ta có:

sin α = cos α; cos α = sin α   

tan α = cot α; cot α = tan α

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Khởi Sơ Đô

T

9 tháng trước

Thanh huyền

Bình luận


Bình luận