Dạng 1: Hàm số liên tục tại một điểm, trên một tập có đáp án

  • 661 lượt thi

  • 33 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho hàm số

 fx=x327x2x6,  khi  x3275,  khi   x=3

Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x=3 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số xác định trên R 

Ta có f3=275 và limx3fx=limx3x327x2x6=limx3x3x2+3x+9x3x+2

=limx3x2+3x+9x+2=275

              


Câu 2:

Cho hàm số fxx32x+33khi   x<3x12khi   x3 . Xét tính liên tục của hàm số tại điểm x=3 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ta có limx3+fx=limx3+x12=4

limx3=limx3x32x+33=limx32x+3+32=3

Do đó limx3fxlimx3+fx

Vậy hàm số gián đoạn tại x=3 


Câu 3:

Cho hàm số fx=4x32x2,khi   x2a,khi   x=2 . Tìm a để hàm số liên tục tại điểm x=2 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số xác định trên R

Ta có f2=a  và limx2fx=limx24x32x2=limx244x23+24x3+4=13

Vậy để hàm số liên tục tại điểm x=2  thì limx2fx=f2a=13


Câu 4:

Cho hàm số fx=x45x2+4x3+1khi   x<1m2x2+2mx5khi   x1

Tìm m để hàm số liên tục tại điểm x=-1

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số xác định trên R

Ta có: limx1fx=limx1x45x2+4x3+1=limx1x1x24x2x+1=2

limx1+fx=limx1+m2x2+2mx5=m22m5=f1

Hàm số liên tục tại x=-1 khi và chỉ khi

 limx1+fx=limx1fx=f1 m22m5=2m=1±2


Câu 5:

Cho hàm số fx=x21x+1,khi   x12,khi   x=1

Xét tính liên tục của hàm số trên toàn bộ tập xác định

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Hàm số xác định trên D=R 

Với x1  thì fx=x21x+1=x1 là hàm số liên tục trên tập xác định.

Do đó hàm số liên tục trên ;  1  và 1;  +

Với x= -1 ta có limx1fx=limx1x21x+1=limx1x1=2

Vì f1=2limx1fx

Vậy hàm số liên tục trên các khoảng ;  1  1;  + ; hàm số không liên tục tại điểm x=-1


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận