Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 5)

  • 570 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 195 phút

Câu 1:

Biểu đồ dưới đây biểu thị tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng của năm 2018 và năm 2019.

Biểu đồ dưới đây biểu thị tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng của năm 2018 và năm 2019. (ảnh 1)

 (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục thống kê)

Trong tháng nào giữa 2 năm có sự chênh lệch lớn nhất về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

Xem đáp án
Chọn A

Ta có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong cùng tháng 1 là: 42%5%=37%.

So với các tháng còn lại thì khoảng chênh lệch này là lớn nhất.

Câu 2:

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S=t3+3t2+9t, trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Tính vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc triệt tiêu.

Xem đáp án
Chọn A

Vận tốc của chuyên động chính là đạo hàm cấp một của quãng đường: v=S'=3t2+6t+9

Gia tốc của chuyển động chính là đạo hàm cấp hai của quãng đường: a=S''=6t+6 

Gia tốc triệt tiêu khi S''=0t=1.

Khi đó vận tốc của chuyên động là S'(1)=12 (m/s).

Câu 3:

Nghiệm của phương trình 3x1=9 

Xem đáp án
Chọn C
3x1=93x1=32x1=2x=3

Câu 4:

Số nghiệm của hệ phương trình x(x+y)+x=3x+y=5x1

Xem đáp án
Chọn B

Ta có x(x+y)+x=3x+y=5x1. Điều kiện: x>0x+y0

Thế (2) vào (1) ta được: x5x1+x=35x+x=3

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Câu 5:

Cho số phức z = 2 - i. Trên mặt phẳng tọa độ, tìm điểm biểu diễn số phức w = iz.

Xem đáp án

Chọn B

Ta có: w=iz=i(2i)=1+2i.

Suy ra điểm biểu diễn của số phức w = iz trên mặt phẳng tọa độ là điểm Q(1;2).

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận