Trắc nghiệm Hàm số bậc hai có đáp án (Tổng hợp)

  • 307 lượt thi

  • 37 câu hỏi

  • 110 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trục đối xứng của parabol y=2x2+6x+3 là:

Xem đáp án

Trục đối xứng  x=-b2a=-32

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Trục đối xứng của parabol y=-2x2+5x+3 là:

Xem đáp án

Trục đối xứng x=-b2a=54

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Đỉnh của parabol (P): y = 3x2 - 2x + 1 là:

Xem đáp án

Parabol (P) có hoành độ đỉnh  

x=-b2a=--22.3=13y=3.132-2.13+1=23

Vậy đỉnh I 13;23

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Bảng biến thiên ở dưới là bảng biến thiên của hàm số nào trong các hàm số được cho ở bốn phương án A, B, C, D sau đây?

Xem đáp án

Nhận xét:

Bảng biến thiên có bề lõm hướng xuống. Loại đáp án A và B.

Đỉnh của parabol có tọa độ là ( -12;32). Xét các đáp án còn lại, đáp án D thỏa mãn.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = f(x) = x2 − 4x + 3 trên đoạn [−2; 1].

Xem đáp án

Hàm số  có a = 1 > 0 nên bề lõm hướng lên

 Đáp án cần chọn là: B    


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận