Ôn tập chương IV

  • 884 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Nếu 2a > 2b và -3b < -3c thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

* Do  2a > 2b nên a > b   (1)

* Lại có – 3b <  - 3c nên  b  >c  (2)

Từ (1) và  (2) suy ra:  a> c.


Câu 2:

Nếu a > b và a > c  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Nếu a > b và a > c thì:

      a +  a > b + c hay 2a >  b + c


Câu 3:

Nếu 0 < a < 1 thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

Xem đáp án

Nếu 0 < a <  1 thì  1a>11=1 và 0<a<1.

Suy ra: 1a>a  


Câu 5:

3.    Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Mệnh đề nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Do a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác nên theo bất đẳng thức tam giác ta có:

a<b+ca2<ab+ca2<ab+ac

a+c>bba+c>b2ab+bc>b2

b-c<ab-c2<a2b2-2bc+c2<a2b2+c2<a2+2bc

Do đó, mệnh đề D không đúng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cao Thu
18:01 - 08/02/2021

Câu 1:đáp án là B

Cao Thu
18:03 - 08/02/2021

Câu 1:đáp án là D