Trắc nghiệm Ôn tập Toán 10 Chương 6 có đáp án (Vận dụng)

  • 267 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho a=12 và a+1b+1=2; đặt tan x = a và tan y = b với x,y0;π2 thế thì x + y bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

a+1b+1=2a=12b=13a=12tanx+y=tanx+tany1tanx.tany=12+13112.13=1x+y=π4


Câu 2:

Nếu a = 20b = 25 thì giá trị của 1+tana1+tanb là:

Xem đáp án

Đáp án B

1+tana1+tanb=1+tana+tanb+tanatanb=1+tana+b1tanatanb+tanatanb=1+tan200+2501tan200.tan250+tan200.tan250=1+tan4501tan200.tan450+tan200.tan250=1+1tan200.tan250+tan200.tan250=2


Câu 3:

Nếu α là góc nhọn và sinα2=x12x thì tanα bằng:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

0<α<9000<α2<4500<sinα2<220<x12x<22x>0sin2α2+cos2α2=1cosα2=1sin2α2

vì 0<α2<450

cosα2=x+12xtanα2=x1x+1tanα=2tanα21tan2α2=2x1x+11x1x+1=x21


Câu 4:

Với giá trị nào của n thì đẳng thức sau luôn đúng?

12+1212+1212+12cosx=cosxn,0<x<π2

Xem đáp án

Đáp án C

0<x<π2 nên cosxn>0,nN*

12+1212+1212+12cosx=12+1212+12cosx2=12+12cosx4=cosx8

Vậy n = 8


Câu 5:

Cho tam giác ABC có các cạnh BC = a, AC = b, AB = c thỏa mãn hệ thức 1+cosB1cosB=2a+c2ac là tam giác

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp . Ta có:

1+cosB1cosB=2a+c2ac1+cosB1cosB=2.2RsinA+2RsinC2.2RsinA2RsinC1+cosB1cosB=2sinA+sinC2sinAsinC2sinA+2sinAcosBsinCsinCcosB=2sinA2sinAcosB+sinCsinCcosB4sinAcosB=2sinC4.a2R.a2+c2b22ac=2.c2Ra2+c2b2=c2a=b

Vậy ΔABC cân tại C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận