75 câu trắc nghiệm Bất đẳng thức - Bất phương trình cơ bản

  • 843 lượt thi

  • 80 câu hỏi

  • 240 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình sau: x + 5x2-4 < 1

Xem đáp án

Chọn C

Điều kiện xác định của bất phương trình là

x2-40 hay x24

Suy ra x±2


Câu 2:

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình sau: 3-x>x-2+8x-3

Xem đáp án

Chọn D

Điều kiện xác định của phương trình là 3-x0x-20 <=> x3x2

<=> 2x3


Câu 3:

Tìm điều kiện xác định của bất phương trình sau: 4-2x+2-3xx+1x3-3x+2

Xem đáp án

Chọn D

Điều kiện xác định của bất phương trình là 4-2x0x3-3x+20 <=> x2x-1x2+x-20

<=> x2x-12x-20 <=> x2x1x2 <=> x<2x1


Câu 4:

Bất phương trình nào sau đây không tương đương với bất phương trình x+ 5≥ 0 ?

Xem đáp án

Chọn D

Ta có: x+ 5≥ 0 khi và chỉ khi x ≥ –5

Tập nghiệm của bất phương trình là T1=[-5;+)

Tập nghiệm của bất phương trình này là T2=[5;+)

Vì hai bất phương trình này không có cùng tập nghiệm nên chúng không tương đương nhau


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Chọn D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận