Trắc nghiệm Đại cương về phương trình có đáp án

  • 1613 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho phương trình x2+x+1x-3=1x-2 Tập xác định của phương trình là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Phương trình xx-1=1x-1 có tập nghiệm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Điều kiện xác định của phương trình: x - 1 > 0x > 1

Khi đó phương trình tương đương với x = 1 ( Không thỏa mãn)

Nên phương trình vô nghiệm

Vậy tập nghiệm của phương trình S = .


Câu 4:

Phương trình x2+xx+1x+2=-1-x-2x-1 có tập nghiệm là:

Xem đáp án

Chọn đáp án: B

Thay x = -1 vào phương trình đã cho, ta có: 

 -12+-1-1+1-1+2=-1--1-2-1-11+01=0+2-11 = 1 ( luôn đúng )

Suy ra x = -1 là nghiệm của phương trình đã cho.

Vậy tập nghiệm của phương trình S=-1.


Câu 5:

Phương trình  x-2x-3=2x-3

Xem đáp án

Điều kiện xác định của phương trình là x - 3 >0x > 3

Phương trình đã cho tương đương: 

x - 2 = 2x = 2+2x = 4 ( tha mãn điu kin)

Vậy tậ nghiệm của phương trình là: S = { 4 }.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Hà Huỳnh

Bình luận


Bình luận