Trắc nghiệm Toán 10 (có đáp án): Hệ phương trinh có cấu trúc đặc biệt

  • 442 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hệ phương trình xy=9x.y=90có nghiệm là:

Xem đáp án

- Từ phương trình đầu suy ra y=x−9

- Thay vào phương trình dưới ta được:

x(x-9)=90x2-9x-90=0x=15y=6x=6y=15

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Để hệ phương trình x+y=Sx.y=Pcó nghiệm, điều kiện cần và đủ là:

Xem đáp án

- Ta có: x, y là nghiệm phương trình X2-SX+P=0

- Hệ phương trình có nghiệm khi =S2-4P0

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Hệ phương trình x.y+x+y=11x2y+xy2=30

Xem đáp án

 

Hệ phương trình tương đương S+P=11SP=30S11S=30

Khi S=5 thì P=6 nên x, y là nghiệm của hệ phương trình x+y=5xy=6x=2;y=3x=3;y=2suy ra hệ có nghiệm (2; 3), (3; 2)

Khi S=6 thì P=5 nên x, y là nghiệm của hệ phương trình x+y=6xy=5x=1;y=5x=5;y=1suy ra hệ có nghiệm (1; 5), (5; 1).

Đáp án cần chọn là: D

 


Câu 4:

Hệ phương trình x2+y2=1y=x+mcó đúng một nghiệm khi và chỉ khi:

Xem đáp án

Hệ phương trình có đúng 1 nghiệm khi phương trình () có đúng 1 nghiệm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Hệ phương trình: x+1+y=02xy=5có nghiệm là:

Xem đáp án

Ta có: 2xy=5y=2x5

Thay y=2x5 vào phương trình dưới ta được: x1+2x5=0

52x0x1=52xx1=5+2xx523x=6x=4x52x=2x=4

x=2y=1

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận