Đề thi Toán lớp 10 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 1716 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 90 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Cho tam giác ABC vuông tại C  có  AC =  9; BC = 5. Tính AB.AC

Xem đáp án

Chọn B

Do tam giác ABC vuông tại C nên CB.AC=0

Ta có: AB.AC(AC+CB).AC

AC.AC+CB.AC

AC.AC=81


Câu 3:

Phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ” là mệnh đề nào sau đây :

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng:

Xem đáp án

Chọn C

Xét phương trình: x2-4x+2=0 <=>

Không có số nào là số hữu tỉ nên tập C là tập rỗng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Hữu Hoàng
21:16 - 18/12/2020

.............................................................