Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số có đáp án (Đề 1)

  • 2737 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Nội dung câu hỏi 1:

Hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất ?

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 2:

Với giá trị nào của m thì hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số đồng biến?

Xem đáp án

Đáp án là C

Hàm số y = (2 – 3m)x + 5m là hàm số đồng biến khi

2 - 3m > 0 ⇔ m < 2/3


Câu 3:

Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi m bằng:

Xem đáp án

Đáp án là B

Đồ thị hàm số y = (2m – 3)x + 3 đi qua điểm (1; 6) khi:

6 = (2m – 3).1 + 3 ⇔ 2m = 6 ⇔ m = 3


Câu 4:

Nếu đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 thì:

Xem đáp án

Đáp án là D

Đồ thị y = mx + 2 song song với đồ thị y = -2x + 1 khi m = - 2

Khi đó hàm số y = mx + 2 nghịch biến


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận