Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học có đáp án (Đề 1)

  • 2249 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đường tròn là hình:

Xem đáp án

Đáp án là D


Câu 2:

Cho (O; 15cm) có dây AB = 24 cm thì khoảng cách từ tâm O đến dây AB là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9


Câu 3:

Nếu tam giác có góc tù thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là điểm nằm ở:

Xem đáp án

Đáp án là A


Câu 4:

Cho đoạn thẳng OI = 8 cm. Vẽ các đường tròn (O; 10cm); (I; 2cm). Hai đường tròn (O) và (I) có vị trí tương đối như thế nào với nhau?

Xem đáp án

Đáp án là C

OI = 8cm < R + r = 10 + 2 = 12 cm

⇒ Hai đường tròn (O) và (I) cắt nhau


Câu 5:

Cho (O; 6cm) và đường thẳng a. Gọi d là khoảng cách từ tâm O đến a. Điều kiện để a cắt (O) là:

Xem đáp án

Đáp án là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Toàn Trần Ngọc
19:55 - 13/07/2020

Câu 10 phải là 24 cm chứ ạ

Tuấn Khôi Phạm
07:52 - 22/12/2021

câu 10 d