Đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội năm 2024 - 2025 có đáp án (Đề 18)

  • 62 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 1:

PHẦN 1: TƯ DUY ĐỊNH LƯỢNG

Lĩnh vực: Toán học (50 câu – 75 phút)

Câu 1. Biểu đồ dưới đây biểu thị tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam theo tháng của năm 2018 và năm 2019.

Media VietJack

                                             (Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Tổng cục thống kê)

Trong tháng nào giữa 2 năm có sự chênh lệch lớn nhất về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam?

Xem đáp án

Ta có sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến Việt Nam trong cùng tháng 1 là: \(42\%  - 5\%  = 37\% \).

So với các tháng còn lại thì khoảng chênh lệch này là lớn nhất. Chọn A.


Câu 2:

Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình \(S =  - {t^3} + 3{t^2} + 9t\), trong đó \(t\) tính bằng giây và \(S\) tính bằng mét. Vận tốc của chuyển động tại thời điểm gia tốc triệt tiêu là

Xem đáp án

Vận tốc của chuyển động chính là đạo hàm cấp một của quãng đường:

\(v = S' =  - 3{t^2} + 6t + 9\).

Gia tốc của chuyển động chính là đạo hàm cấp hai của quãng đường là: \({\rm{a}} = S'' =  - 6{\rm{t}} + 6\)

Gia tốc triệt tiêu khi \(S'' = 0 \Leftrightarrow t = 1\).

Khi đó vận tốc của chuyển động là \(S'\left( 1 \right) = 12\;\,{\rm{m}}/{\rm{s}}\). Chọn A.


Câu 3:

Nghiệm của phương trình \({3^{x - 1}} = 9\) là

Xem đáp án

Ta có \({3^{x - 1}} = 9 \Leftrightarrow {3^{x - 1}} = {3^2} \Leftrightarrow x - 1 = 2 \Leftrightarrow x = 3\). Chọn C.


Câu 4:

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = 1}\\{{x^2} + {y^2} = 5}\end{array}} \right.\) có bao nhiêu nghiệm?

Xem đáp án

Ta có \(y = 1 - x \Rightarrow {x^2} + {(1 - x)^2} = 5 \Rightarrow 2{x^2} - 2x - 4 = 0 \Rightarrow x =  - 1;x = 2\).

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm. Chọn B.


Câu 5:

Cho số phức \[z = 2 - i.\] Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức \[w = iz\] là

Xem đáp án

Ta có: \(w = iz = i\left( {2 - i} \right) = 1 + 2i\).

Suy ra điểm biểu diễn của số phức \(w = iz\) trên mặt phẳng tọa độ là điểm \({\rm{Q}}\left( {1\,;\,\,2} \right)\). Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận