Đề thi thử ĐGNL ĐHQG Hà Nội năm 2023-2024 (Đề 2)

  • 1075 lượt thi

  • 150 câu hỏi

  • 150 phút

Câu 3:

Cho a là số thực dương khác 1. Giá trị của logaa bằng

Xem đáp án
Chọn D
Ta có: logaa=loga12a=2logaa=2

Câu 4:

Cho hệ phương trình xy=2x2+2y+5=3x5có nghiệm duy nhất xo;yo. Tính x0+2y0

Xem đáp án
Chọn B

Ta có xy=2(1)x2+2y+5=3x5(2). Từ (1) suy ra y = x - 2 thế vào (2) ta được:

x2+2(x2)+5=3x5(x+1)2=3x5|x+1|=3x5

Với x=3y=32=1

Vậy hệ có nghiệm duy nhất xo;yo=(3;1). Suy ra: xo+2y0=3+2.1=5.

Câu 5:

Cho hai số phức z1=1+i và z2=2+i. Trên mặt phẳng Oxy, điểm biểu diễn số phức z1+2z2 có tọa độ là

Xem đáp án
Chọn C

Ta có z1+2z2=(1+i)+2.(2+i)=5+3i.

Vậy điểm biểu diễn số phức z1+2z2 có tọa độ là (5;3).

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

9 tháng trước

Linh Nga Phạm

Bình luận


Bình luận

Thu Hương Trần
01:00 - 19/04/2024

câu 36:10

Thu Hương Trần
01:00 - 19/04/2024

câu 37:2

Thu Hương Trần
01:01 - 19/04/2024

câu 38:2

Thu Hương Trần
01:05 - 19/04/2024

câu 43: 4

Thu Hương Trần
01:06 - 19/04/2024

câu 46:45