0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thiên lộc
18:17 - 13/01/2022

tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=

m
2
+
2
m
+
1
+

m
2

8
m
+
16