Trắc nghiệm Độ dài đường tròn, cung tròn có đáp án (Vận dụng)

  • 649 lượt thi

  • 2 câu hỏi

  • 5 phút

Câu 1:

Công thức tính diện tích hình tròn có bán kính R là

Xem đáp án

Công thức tính diện tích hình tròn có bán kính R là S=πR2.

Đáp án cần chọn là B


Câu 2:

Cho hình quạt OAB, có tâm O, bán kính R, cung n°. Diện tích của hính quạt được tính như sau

Xem đáp án

Diện tích hình quạt trên được tính bởi: S=πR2n360

Đáp án cần chọn là A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận