Trắc nghiệm Độ dài đường tròn, cung tròn có đáp án (Thông hiểu)

  • 664 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Số đo no của cung tròn có độ dài 40,2cm trên đường tròn có bán kính 16cm là (lấy π3,14 và làm tròn đến độ)

Xem đáp án

Độ dài cung tròn l= πRn180=π.16.n180=40,2n=40,2.18016.π144o

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chọn khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận