Trắc nghiệm Đường kính và dây của đường tròn có đáp án (Nhận biết)

  • 915 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 8 phút

Câu 1:

Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính


Câu 2:

“Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài…” Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án B

Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất


Câu 4:

Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm O đến dây AB lớn hơn khoảng cách từ tâm O đến dây CD. Kết luận nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong một đường tròn: Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn

Từ đề bài ta thấy dây CD gần tâm hơn dây AB nên AC > AB


Câu 5:

“Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì… với dây ấy”. Điền vào dấu… cụm từ thích hợp

Xem đáp án

Đáp án D

Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận